Mahtikirja_300

Historiakirja Mahti 60v.

Mahdilta ilmestyi historiakirja 5.7.2011.

Päätös historian kirjoittamisesta
Matovaaran Mahdin johtokunta päätti 16.6.2008 seuran 60-vuotishistorian kirjoittamisesta. Johtokunta valitsi historiatoimikuntaan Lauri Turpeisen puheenjohtajaksi, Olavi Karttusen sihteeriksi ja jäseniksi Ritva Heikkisen, Veli Kanasen, Harri Kiiskisen ja Hannu Turpeisen. Historiatoimikunta kutsui asiantuntijoiksi professori Hannu Itkosen ja HTK Matti Mikkosen. Historiatoimikunnan kokouksiin on myös johtokunnan jäsenet osallistuneet.

Matovaaran Mahdista pro gradu-työ
Ennen varsinaista historian kirjoitusta teki opiskelija Katja Hellman pro gradu-työn (Kylästä kaupunkiin) Matovaaran Mahdista Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitoksella. Opinnäytetyön ohjasi professori Hannu Itkonen.

Hellmanin tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa uutta tietoa kylien liikuntakulttuurin ja yleensä liikunnan kansalaistoiminnan muutoksesta yksittäisen kyläseuran näkökulmasta. Matovaaran Mahti tarjoaa ”esimerkin Pohjois-Karjalan muutoksesta ja yksittäisen urheiluseuran sopeutumisesta uuteen todellisuuteen” (Ilmanen, 2000). Esimerkiksi Kalervo Ilmanen, Hannu Itkonen, Mikko Simula, Tero Matkaniemi, Anu Rajajärvi ja Pertti Rannikko ovat tutkineet muun muassa kansalaistoimintaa pohjoiskarjalaisissa kylissä.

Itkosen mukaan tutkimuskohde eli Lieksan Matovaarassa 1951 perustettu urheiluseura Matovaaran Mahti on poikkeuksellisen kiinnostava toimija. Seura vaikutti urheilun kyläseurana useiden vuosikymmenien ajan ja urheilun lisäksi seuran toimintoihin on sisältynyt myös monenlaisia kulttuuririentoja. Seuran toimijat ovat tehneet myös merkittävän työn kansalais- ja raittiuskasvatuksen alueella.

Kiinnostava seikka on myös se, että monien kyläseurojen toiminnan uinahtaessa Mahdille ei ole käynyt näin. Matovaaran kylän tyhjennyttyä seurapäättäjät siirsivät toiminnat Lieksaan. Mahti onkin elävä esimerkki seurasta, joka on kyennyt sopeuttamaan tekemisensä muuttuvaan toimintaympäristöön, toteaa Itkonen.

Entiset seuratoimijat muistelivat
Seurahistorian tutkimusta varten järjestettiin 8.7.2009 ryhmähaastattelu seuran toimitalolla, Kisapirtillä. Ryhmähaastattelun puheenjohtajana oli professori Hannu Itkonen. Haastattelu, jossa oli paikalla seuratoimijoita kaikilta kuudelta vuosikymmeneltä, taltioitiin ääni- ja kuvanauhalle.

Valokuvien keräys
Valokuvien keräyksen organisoijana toimi Veli Kananen. Matovaaralaisilta ja Lieksan Lehden arkistosta löytyi runsaasti valokuvia, joista vain osa käytettiin teoksen sivuilla. Kaikki kerätty valokuvamateriaali tallennetiin myöhempää käyttöä varten.

Juhlajulkaisu valmistui sovitussa aikataulussa.
Juhlajulkaisussa on henkilökummien ja eri järjestöjen, yritysten ja yhteisöjen nimiä (sponsorit), jotka ovat tukeneet hankettamme. Kiitos teille kaikille.